''Kültür varlığına sahip çıkmamış bir millet, daha olgunlaşamamış demektir.'' M. Kemal Atatürk

Bağlama akordu nasıl yapılır    Halk müziğinde çoğunlukla karşılaşılan düzenler şunladır: (Parantez içindekiler, üst, orta ve alt tellerin çekilmesi gereken seslerdir).

Bağlama düzeni (La, Sol, Re)
Bozuk düzeni, kara düzen (Sol, Re, La)
Misket düzeni (Fa#, Re, La)
Fa müstezat düzeni (Fa, Re, La)
Abdal düzeni (La, Re, Sol)
Do müstezat düzeni (Sol, Do, La)

Bağlamanızı akord etmek için tuner programlarını aşağıda anlatıldığı şekilde kullanabilirsiniz. Örnek olarak kısa sap bağlamanızı LA karar yani üst tel LA, orta tel SOL, alt tel RE olacak şekilde ayarlayalım..
Başlamadan önce üç şeye ihtiyacımız var
1. Ap Tuner programı (buradan indirebilirsiniz ücretsizdir)
2. Bağlama, ud, ve keman için konfigürasyon dosyasını tuner_presets.xml sağ tıklayıp farklı kaydet ile indirin ve bu dosyayı ap tunerin kurulu olduğu klasöre kopyalayın, dosyayı değiştirmek istiyormusunuz penceresinde "evet" i seçerek işlemi tamamlayın.
3. Bilgisayara bağlı bir mikrofon
Türk müziği ve batı sisteminde notalar farklı isimlendirilmektedir.
A = La , B = Si , C = Do , D = Re , E = Mi , F = Fa , G = Sol'e karşılık gelmektedir.
----> Bu yöne doğru ses tizleşir ( telleri gerdikçe oluşan notalar bu yönde ilerler)AP tuner programını kurup çalıştırdıktan sonra çıkan kayıt olun ekranını "use Tuner without register" tuşuna tıklayarak geçin, yandaki gibi bir ekran göreceksiniz.
Normalde önceden hazırlanmış konfigürasyonu yükledik, Program Menüsü -> Note -> Note Preset seçeneğine geldiğinizde Bağlama için seçilmiş notalar olduğunu göreceksiniz fakat yinede siz enstrümanınızı başka notalara ayarlamak isterseniz aşağıda anlatıldığı şekilde oluşturabilirsiniz..

Bunun için;

Program Menüsü -> Note -> Edit Note Presets seçeneğine gidin.
Veya kısayoldan Ctrl+N yapabilirsiniz.Yandaki gibi "Edit Note Preset" başlıklı yeni bir pencere açılacak.
Bu pencerede "New" tuşuna tıkladığınızda Diğer enstrümanların altında New preset yazılı bir kutu açılacak. Bu bizim enstrümanımız için yeni bir nota tanımlama kutusu.

Resimdeki gibi Name kısmındaki kutuya bağlama yazın karşısınada G3,A3,D4 yazın. Ayarlayacağımız notaları girdik. Sonuçta bu ekran yanda görüldüğü şekilde olmalıdır.

Daha sonra Save tuşuna basıp kaydedin ve başlangıç tuner ekranına dönün.


4. Menü->Note->Note Presets te bizim oluşturdugumuz bağlamayı seçin
Ap tuner ekranındaki parametreler şunlardır.
http://www.notalar.org


    Mesela yukardaki ekranda nota Bb3 yani sibemol3 ü göstermektedir, eğer notayı D4 e getirmek istiyorsak teli biraz daha germemiz gerekmektedir. Biz yavaşça teli gererken tezenemizle tele vurdukça çıkan sesle programdaki nota imleci gittikçe yukarıya doğru çıkacak ve D4 e yaklaşacaktır, ibrede saat yönünde hareket edecek, ekranda D4 yazıp ibre 0 ' ı gösterdiğinde tel RE sesine akort edilmiş olacaktır.

Bağlamada alt orta ve üst olmak üzere üç grup tel vardır. Her tel tek tek akord edilmelidir.

Alt grup tellerin biri bam teli diğer ikisi dah ince tellerdir. Bu ince tellerden alttakini D4 yani RE sesine programı kullanarak akord edin. Bir üstteki teli yine aynı sese akord edin. Kalın olan bam teline geldiğinizde bu teli D3'e akord ettiğinizde alt üç tel arasında uyum olur ve üçüne birden vurduğunuzda RE sesi çıkar.

Orta grupta iki adet aynı kalınlıkta tel vardır. Bunlar yine tek tek G3 'e program yardımıyla akord edilir

Üst grupta iki adet tel vardır. Bunlardan kalın olan bam telidir. İnce teli A3'e akord edin. Kalın bam telini ise A2 ye akord edin.